BEREDSKAB

& SIKKERHED

Beredskab & Sikkerhed varetager akut rådgivning til private virksomheder og kommunale brandvæsner i forbindelse med uheld hvor farlige stoffer er involveret.

 

Ydelsen består i ekspertbistand til indsatslederen omkring indsatstaktik, fastlæggelse af

sikkerhedsafstand, valg af beskyttelsesudstyr samt rens/dekontaminerings metoder.

Endvidere rådgives der omkring de miljømæssige forhold med mulighed for at udtage prøver.

 

Kontakt os for at høre hvilke muligheder vi kan tilbyde jer.

SIDEN ER UNDER UDVIKLING

SIDSTE NYT

Beredskab og Sikkerhed har netop rådgivet omkring håndtering af mindre spild, internt hos en af vores kunder.

07:18 Mar 16

 

Beredskab og Sikkerhed har i dag indgået rådgivningsaftale med en stor affaldshåndteringsvirksomhed,.

10:32 Jan 16

BEREDSKAB OG SIKKERHED

CVR nr. 37407151

Copyright © All Rights Reserved

Beredskab & Sikkerhed - CVR nr. 37407151