Hjem

Beredskab og sikkerhed varetager akut rådgivning til private virksomheder og kommunale brandvæsner i forbindelse med uheld hvor farlige stoffer er involveret.


Ydelsen består i ekspertbistand til indsatslederen omkring indsatstaktik, fastlæggelse af

sikkerhedsafstand, valg af beskyttelsesudstyr samt rens/dekontaminerings metoder.

Endvidere rådgives der omkring de miljømæssige forhold med mulighed for at udtage prøver.


Kontakt os for at høre hvilke muligheder vi kan tilbyde jer.